Měsíc červen je charakteristický tím, že počasí je teplé a připomíná nám letní dovolenou. Rozhodli jsme se, že prozkoumáme okolí Sudic a navštívíme blízké vesnice, jelikož naši školku navštěvují děti nejen ze Sudic, ale i z Třebomi a Rohova.

Do Třebomi jsme jeli linkovým autobusem, kde na nás už netrpělivě čekaly místní děti a maminky z naší školky. Prohlédli jsme si novou stezku, která vede za vesnicí a za ní se staví poldr. Také jsme se zastavili u kostela. Podívali jsme se, kde naše děti bydlí a jaká doma chovají zvířátka. Na konci cesty si děti pohrály na dětském hřišti, kde se s námi setkal i pan starosta, který přivezl pro děti i paní učitelky dobroty.

Děkujeme paní Teichmannové, rodině Buchtovým a panu starostovi za krásné přivítaní v malebné vesničce jménem Třebom.

Radka Malchárková