Vyhledávaní
  • Vyberte datum od-do

Informace u p. Pekárkové  tel. 775 574 723

Celodenní stravné činí 37 Kč – děti do 6-ti let, MŠ od 7 let 40 Kč. 

Platba pouze přes účet. Ve školce od paní učitelky dostanete lístek, kde bude vše napsané. Děti, které půjdou po obědě domů, si přinesou podepsanou krabičku na svačinku.

Způsob úhrady stravného – Trvalým příkazem z bankovního účtu (pravidelná platba každý měsíc ve stejné výši). Vyúčtování je prováděno 2x ročně (k 31. 12. a k 30. 6. daného roku). Při změně bankovního spojení v průběhu školního roku – nutno nahlásit změnu vedoucí školní jídelny. – Převodem z bankovního účtu nebo složenkou (jednorázová platba na daný měsíc – počet dní x výše stravného) Stravné se hradí na daný měsíc nejpozději do 15. dne v měsíci. Bankovní spojení: 1850357369/0800, variabilní symbol = datum narození dítěte.