Současnost a virtuální prohlídka

Proměny naší školy od roku 1974 do současnosti

   Mezi léty 2002 – 2004 probíhaly na základní škole rozsáhlé rekonstrukce, které změnily školu k nepoznání – nová fasáda, střecha, nová okna. Jen u toho ovšem nezůstalo. Za několik posledních let došlo k dalším výrazným úpravám a modernizacím naší školy i školky, která v roce 2010 přesídlila z bývalé budovy Na Angru do současné budovy  na ulici Hlavní a společně se základní školou tvoří jeden ucelený objekt. 

    V roce 2014 doznala naše škola velkých změn. Byla zcela nově vybudována moderně zařízená učebna fyziky, chemie a přírodopisu. Kromě toho doznaly změn také šatny, ve kterých byly zařízeny nové v podobě osobních skříněk našich žáků. V roce 2015 jsme díky projektu „Zruční žáci“ mohli vytvořit novou dílnu, kde se vyučují pracovní činnosti. Také exteriér školy doznal výrazné proměny v podobě nové venkovní dlažby, která byla položena v roce 2016. V roce 2017 byl pak v mateřské škole vybudován výtah, který slouží k snadnějšímu přesunu jídla ze školní jídelny do  mateřské školy.  Nejnovější,  ale zdaleka ne  poslední etapou modernizace  školy v roce 2018, byla celková  rekonstrukce a modernizace školní tělocvičny.