9. června jeli vybraní žáci reprezentovat naši družinu na „Olympiádu školních družin“, která se konala na Základní škole v Chuchelné.

O celkové vítězství bojovalo 7 družin. Vybrané disciplíny: skok do dálky, běh na 50m, hod granátem, plížení, překážková dráha.

Naše družstvo si vedlo znamenitě a získali nádherné DRUHÉ MÍSTO! Gratulujeme J!

Ester Medková, DiS.