Zápis dětí do MŠ 2021/2022

Žádost můžete doručit následujícím způsobem: 1. do datové schránky školy fitmhzq 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze podat prostý e-mail) 3. poštou 4. osobním podáním do kanceláře mateřské školy nebo v uzavřené obálce do poštovní schránky před hlavním vchodem do školy Potřebné náležitosti k přijetí dítěte do MŠ: · vyplněná žádost o přijetí · vyplněný evidenční list potvrzený lékařem […]

Číst více

Návštěva kostela

V pondělí 11. ledna jsme se vydali spolu s p. učitelkou náboženství Mgr. Pavlou Němcovou do kostela sv. Jana Křtitele v Sudicích. Podívali jsme se do sakristie, v níž jsou uchovávána bohoslužebná roucha kněze, ministrantů a také předměty užívané při bohoslužbě. Děti shlédly, jak vypadá kadidlo. A jeho využití? Stačí několik kousků kvalitní pryskyřice, žhavé […]

Číst více

Zkus to zdravě IV

Dne 1. prosince nás navštívila lektorka s posledním programem JAK ZDRAVÍK S JEDLÍKEM UZDRAVILI BETYNKU, který je zaměřený na poruchy příjmu potravy u dětí mladšího školního věku. V tomto období se vyznačují především strachem z případné bolesti břicha, z dušení při polykání sousta, pocitu na zvracení aj. Cílem je poukázat na tuto problematiku, přimět děti […]

Číst více

Mikuláš v MŠ

Svatý Mikuláš je oblečen v červeném plášti, na hlavě mívá biskupskou mitru a v ruce biskupskou berlu. Mikuláše doprovází Anděl, celý v bílém s bělostnými křídly, jako symbol dobra a poslední v trojici je Čert, který děti straší svým hrozivým vzhledem a je symbolem zla. Čert většinou nosí řetěz, kterým hrozivě chrastí a pytel, aby […]

Číst více

SE SOKOLEM DO ŽIVOTA ANEB SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY, CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY

   Již třetím rokem se naše školka zapojila do celoročního projektu, který je určený pro děti v mateřských školách. V jeho rámci děti plní nejrůznější pohybové aktivity, rozvíjí své poznání a čekají je i některé netradiční aktivity. Všechny úkoly jsou rozděleny do pěti oblastí: přirozená cvičení, obratnost, dovednosti s míčem, rozvíjení poznání, netradiční činnosti. Projekt […]

Číst více

Skřítek Podzimníček

    Je tu naše krásné podzimní období, které je plné barev, deště, větru a podzimních tvorečků. Bylo by na škodu nevyužít přírodních materiálů, které se nám nabízí právě v tomto období. Výroba z přírodního materiálu jako jsou šišky, dýně, kaštany, listí, šípky aj. je vhodná pro všechny děti. Nikdo ale přesně neví, jak takový podzimníček vypadá, proto […]

Číst více

Zkus to zdravě

    Dne 8.10.2020 se děti zúčastnily druhého programu v rámci primární prevence programu Jak jel Zdravík do ZOO. Cílem tohoto programu bylo naučit děti rozeznat exotická zvířata a seznámit je čím se živí. Hlavním hrdinou programu je papoušek Ara Arakanga, který provázel děti celou zoologickou zahradou. Lektorka, která vyprávěla pohádku, pomáhala vytvářet pozitivní vztah […]

Číst více

Mámo, táto, v komoře jsou barvičky 2

   Tak se jmenovala další přednáška v naší školce, která proběhla dne 16.9. 2020 na zahradě Mateřské školy. Lektorka si pro rodiče a jejich děti připravila nevšední malování. Ukázala jim, jak se dá velmi jednoduše a dobře pobavit s dětmi. Na tvoření připravila věci, které najde každý doma, např. odličovací tampony, kladívko, velkou krabici, míče, […]

Číst více