SBĚRY 2018/2019

Naše škola je dlouhodobě zapojena do recyklačního programu „Recyklohraní“, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií, použitých drobných elektrozařízení, baterií a tonerů. Letos jsme nasbírali 376 kg baterií a elektrozařízení. Pořadí tříd ve sběru elektrozařízení a baterií: místo – 6. třída […]

Číst více

Rozloučení s deváťáky

Pátek 21. 6. 2019 byl jeden z nejkrásnějších dnů v roce, začaly nám letní prázdniny. Přesto se na tvářích některých z nás objevily slzy. Jednalo se o deváťáky, kteří naši školu definitivně opustili.  A neplakali sami, také někteří učitelé a zaměstnanci školy uronily nejednu slzičku. A jak by ne! Odešlo spoustu šikovných žáků, kteří zanechali ve škole svou […]

Číst více

Sportovní den pořádaný 9. třídou

Ve čtvrtek 20. 6. 2019 se uskutečnil ve škole sportovní den, který připravila pro své spolužáky 9. třída. Žáci byli rozděleni do 11 skupin a vedoucí týmů byli žáci 8. tříd. Cílem všech skupin bylo projít všech 8 stanovišť. Jednalo se například o provazové bludiště, střelbu z  airsoftové zbraně, hledání předmětů, hody na cíl a […]

Číst více

GRASSROOTS DAY CUP V OPAVĚ

Ve středu 12. 6. 2019 proběhl v areálu SFC Opava v opavských Městských sadech fotbalový turnaj pro mládežnická mužstva opavského okresu. Jednalo se o turnaj, který probíhal na malém hřišti s umělým povrchem a byl určený pro žáky ročníku 2008 a mladší. Hrálo se systémem 4 + 1 na 2 x 9 minut.   Turnaje se zúčastnilo […]

Číst více

Atletický čtyřboj v Chuchelné

V rámci naší spolupráce se 5. 6. 2019 uskutečnil 2. ročník atletického čtyřboje v Chuchelné. Tohoto čtyřboje se zúčastnila ZŠ Píšť, Bohuslavice, domácí Chuchelná a také my. Soutěžilo se v těchto disciplínách: skok daleký, běh na 600 a 800 m pro mladší kategorii, pro starší 800 a 1000m, hod kriketovým míčkem a sprint na 60 m. […]

Číst více

Výlet 3. třídy na Landek

V úterý 18. 6.2 019 jsme vyjeli autobusem do Ostravy-Petřkovic, abychom navštívili Hornické muzeum Landek. Na programu byla prohlídka baňské záchranářské expozice, proto jsme sfárali do podzemí. Zde nás provázel zkušený pan průvodce, bývalý havíř. Hodinová prohlídka byla velice zajímavá. K vidění byly nejrůznější důlní kombajny, nakladače a hornická technika z dob minulých. Největším zážitkem pro děti […]

Číst více

Exkurze 3.třídy do Kobeřic

Letos jsme vyrazili do Kobeřic, kde jsme měli domluvenou exkurzi ve starém mlýně a v družstvu CETA. Nejdříve jsme navštívili starý mlýn, který je jakýmsi muzejním exponátem, který rodina udržuje v dobrém stavu. Provázel nás majitel pan Čujek. Tady jsme se dozvěděli o kovárně pana Krautwursta. Přestože jsme neměli domluvenou návštěvu, přijali nás mile. Rozdělali […]

Číst více