Dne 17.12.2021 se v naší mateřské školce uskutečnila interaktivní beseda nejen o výrobě jogurtu, ale také o zvířatech, která dávají mléko, kde žijí, co žerou, včetně ukázek vzorků sena, slámy a obilí. Děti se dozvěděly, kdy se mléko vytváří, jak se dojí krávy, jak se mléko dále zpracovává, jaké všechny výrobky se z něj dělají. Kompletní výrobu jogurtu si přímo samy vyzkoušely. Střídaly se při míchání jogurtu, měřily teplotu, nakonec naběračkou nalévaly jogurt do skleničky. Jogurty si děti odnesly domů, kde už si je dozdobily podle své chuti. Výroba jogurtu se dětem líbila, byly nadšené a věřím, že jogurty byly vynikají.

Hana Němcová