Zajímavou formou prezentuje fyziku a fyzikální pokusy ÚDiF neboli Úžasné Divadlo Fyziky. Ve středu 8. 12. 2021 navštívilo naši školu.

Velmi zajímavým programem s názvem „Interaktivní science show“ se fyzici z ÚDiFu snažili dětem z mateřské školy a žákům 1. stupně přiblížit a vysvětlit základní fyzikální jevy zábavnou a interaktivní formou. Žáci pomocí názorných a vizuálně poutavých ukázek zjistili, jak funguje raketový motor, proč horkovzdušné balóny létají, jak se potápí ponorky … Mohli vidět výrobu malé i větší rakety, nafukování balónků pomocí limonády, sfoukávání svíčky oxidem uhličitým a další pokusy. Vystoupení si kladlo za cíl nejen žáky pobavit, ale především žákům vysvětlit podstatu a příčiny překvapivých jevů, které právě viděli. Vystoupení dále doplnily dílničky, kde si mohly děti vyrobit např. kaleidoskop.

Tato zábavná i naučná science show vzbudila u žáků velké nadšení. ☺

Mgr. Kateřina Hrubá