Kam dál? Maturita? Výuční obor? Jaká škola je pro mě tou správnou? Právě tyto otázky si budou v nejbližší době klást žáci naší osmé třídy, které čeká těžké rozhodování. Není totiž lehké se vždy jednoznačně rozhodnout, ale poněvadž se jedná o věci, které mohou žákům výrazně ovlivnit budoucnost, musíme jim věnovat dostatečnou pozornost ještě předtím, než by mohlo být příliš pozdě… Většina lidí v dnešní době je toho názoru, že nezáleží, jaké školy vystudujeme, ale jakou práci si po jejich ukončení dokážeme najít. S tím ovšem nemůžeme souhlasit. Právě naopak. O volbě naší budoucí kariéry je nejlepší začít přemýšlet již nyní, tedy ve školním věku. Ovlivňuje ji totiž řada faktorů… Mezi ty hlavní pak patří zejména správná volba střední školy. A na tu jsme se ve středu 2. června 2021 zaměřili s letošními osmáky, kteří berou rozhodování o své budoucnosti velmi vážně a svědomitě. Pomoci žákům v tomto směru mohou srovnávací zkoušky a různé testy. Jeden takový test byl také základem našeho projektu. Obrázkový test profesní orientace navazuje na originální přístup k měření profesních zájmů, je zaměřen na profesní či studijní orientaci žáků základních škol. Test je schopen velmi dobře diagnostikovat individuální profesní zaměření žáka a orientovat ho na skupinu velmi podobných povolání. Součástí našeho projektu „Kam na školu“ byl také rozbor našich silných a slabých stránek, žáci také přemýšleli o tom, jaké mají příležitosti nebo naopak – jakým potencionálním hrozbám mohou ve svém rozhodování čelit. Doufáme, že tento projekt pomohl některým žákům nalézt odpověď na stále se opakující otázku – „Kam na střední…?“

Mgr. Michal Kunický