Určitě jste se mnou za jedno, že cizí jazyk se hodí každému z nás. Znalost alespoň jednoho světového jazyka nám dává jistotu, že se domluvíme v zahraničí, získáme zaměstnání, ve kterém je znalost jazyka nutná, nebo můžeme sáhnout po příležitosti studovat či pracovat s informacemi ze světových zdrojů.

Na základní škole k tomu mohou žáci udělat první kroky – naučit se slovíčka, krátké věty, delší věty, umět mluvit, psát, číst a rozumět angličtině. Tímto se pohybují na úrovni znalostí a dovedností, která se označuje v Evropě jako level A1 – A2.

K podpoře angličtiny jsme ve škole uspořádali projektové dny s mluvčími z jazykové školy Hello. Během dvou let se uskutečnilo 16 výukových dnů plných angličtiny. Účastnily se jich skupiny z vyššího stupně, ale letos v květnu se připojila také 5. třída. Dokonce byl loni v létě jeden žák naší školy odměněn za prospěch účastí na letním kurzu angličtiny s Hello.

Děti se setkaly s angličtinou, kterou s sebou přivezli cizinci z Indie, Malty, Mexika či Turecka. Učitelé cizího jazyka, kteří přijeli do Sudic, si připravili pro děti různé způsoby, jak se angličtinou zabavit, více ji poznat zblízka, přímo od mluvčích, kteří nemluví česky, a také si ji vyzkoušet v různých situacích. Témata, která se objevila během těchto dvou let, se týkala svátků – Halloweenu, Vánoc i cizích svátků – indického svátku světla – Diwali, festivalu barev, ročních období a aktivit s nimi spojených, cestování, her, nakupování, sportu a volného času, přírody, zvířat a jejich prostředí, cizokrajných jídel a jejich servírování. Někteří žáci si dokonce vyzkoušeli, jak se obléci do indického sárí nebo jak si zatančit pomocí mob-dance či tance Banghra. To všechno k nám dorazilo ze světa rovnou do naší nové a krásné multifunkční učebny, zabaleno v anglickém jazyce a v podání zahraničních lektorů. Některé děti dovedly hezky komunikovat, jiné třeba jen poslouchaly, ale všichni měli příležitost tvořit a obohatit svoji slovní zásobu. Zajímavé bylo pro žáky zajisté také poznání cizích kultur. Věříme, že projektové dny s jazykovou školou Hello a jejími lektory nám všem přinesly spoustu zajímavého poznání a mnoho zážitků. Projektové dny se staly také určitě velkou motivací naučit se dobře anglicky!

Mgr. Petra Ratajová