Čarodějnický den je již v naší škole tradicí. Celý týden se děti na tento čarodějnický den připravovaly. Vyráběli jsme pavouky, kreslili čarodějnice, vystřihovali netopýry a duchy, které jsme ve třídě různě vystavovali. Děti se také učily zaklínadla, zpívaly písničky a učily se básničky. V pátek 30. 4. se slétli malí čarodějové i čarodějnice a ocitli se v čarodějnické škole, kde museli splnit celou řadu úkolů, jako například let na koštěti, vznášení se, vaření lektvarů a mnoho dalších. Za splnění úkolů si všichni vysloužili vysvědčení a sladkou odměnu. Děti byly krásně nastrojené, nadšené a den si opravdu užily.

Hana Svobodová