Již druhým rokem na naší škole probíhá výuka informatiky dle nového ŠVP, kdy v původním dokumentu nezůstal kámen na kameni. Je to zcela odlišná informatika, než na jakou jste byli doposud zvyklí. Průkopníci této nové koncepce se snažili obsah učiva pozměnit tak, aby maximálně rozvíjeli u dětí logické myšlení. Často se objevují také mezipředmětové vztahy. Můžeme pak vidět, že žáci v rámci informatiky řeší úlohy matematického charakteru nebo jsou nuceni použít znalosti z jiných předmětů. Co je zcela nové, je výuka robotiky. Na prvním stupni se pracuje s puky VEX 123 a na druhém stupni se stavebnice VEX GO. Dále pak zcela novou oblastí je programování. To se realizuje pomocí vizuálního programovacího jazyka SCRATCH, ve kterém se žáci učí základy programování. Níže máte možnost vidět ukázky práce žáků z oblasti robotiky a programování.

Informatice ZDAR!

Mgr. Veronika Truparová