Dne 9. 3. 2023 jsme s dětmi z MŠ navštívili Denní stacionář v Kobeřicích. Pro skupinu starších uživatelů stacionáře děti zahrály divadelní pohádku „Táňa a tři medvědi“. Společně jsme si zazpívali známé dětské písničky Holka modrooká, Skákal pes apod. Za pomocí ošetřovatelek a učitelek děti s babičkami a dědečky namalovaly červené srdce na dřevěné kolečko, které zdobí prostory stacionáře. Prohlídka celého stacionáře byla pro děti velice zajímavá. Senioři si pro děti připravili velmi chutné muffiny s lentilkami. Děti přirovnaly stacionář pro seniory k naší mateřské škole, do které chodí rády.

MŠ Sudice