V pátek 13. 1. jsme se vydali na výlet linkovým autobusem do Hlučína. Navštívili jsme místní muzeum, kde probíhala výstava betlémů. Výstavou nás provedla paní průvodkyně. Prohlédli jsme si spoustu různých netradičních Betlémů a poslechli si zajímavé příběhy. Zazpívali jsme si vánoční koledy, pouštěli jsme lodičky a ukolébali Ježíška. Děti odměnily paní průvodkyni potleskem za pěkný výklad. Dalším programem byla návštěva městské knihovny v Hlučíně. Paní knihovnice nám představila velkou knihovnu, spoustu zajímavých knih, které si děti mohly prohlédnout. Děti se také seznámily s pravidly knihovny. Nejvíc se jim líbil maskot knihovny, kterým je živý křeček.

Kolektiv MŠ