Během měsíce června proběhlo mezi žáky i rodiči dotazníkové šetření týkající se distanční výuky ve školním roce 2020/21. Velmi děkujeme všem, kteří si našli čas a odpověděli nám na otázky hodnotící průběh a organizaci distanční výuky na naší škole. Vaše odpovědi jsme důkladně prostudovali a hodláme s nimi pracovat i do budoucna. Děkujeme za náměty a připomínky, které zohledníme v případě zavedení další distanční výuky. Velmi si ceníme vaší velké účasti na dotazníkovém šetření (dotazník vyplnilo 98 rodičů) a děkujeme za vaši podporu.

Zde najdete shrnutí dotazníkového šetření.