Základní škola v Sudicích slaví své výročí aneb…Nový školní rok 2019/2020 zahájen

 

      Počasí venku říká jediné, je tady září, začala škola, období prázdnin je zase na delší dobu pryč. Někdo se do školy těšil, někdo do ní možná vcházel s malými obavami, coho v novém školním roce čeká. Brzké vstávání, spousta povinností, učení se, úkolů… Ale škola, to jsou především také kamarádi, nová přátelství a nové zážitky. Již kolem 7.30 hodin se u školy začali scházet první „nedočkavci“ se svými rodiči. Počasí se alespoň na chvíli umoudřilo a dovolilo nám zahájit nový školní rok na krásně opravené terase školy. Do první třídy nastoupilo hned 15 nadšených a určitě také šikovných dětí, které stejně jako jejich rodiče a ostatní žáky přivítala paní ředitelka. Dětem byl následně představen pedagogický sbor. Všechny přítomné poté pozdravili a všem žákům i učitelům popřáli hodně štěstí a úspěchů do nového školního roku starostové obcí Sudice, Rohova a Třebomi. Poté se už žáci pod vedením třídních učitelů rozešli do svých tříd, aby zjistili, co nového je ve třídách čeká. A co čeká naši školu? Další zajímavý rok…Ten letošní bude ovšem výjimečný, naše škola totiž letos oslaví své 45. narozeniny, které společně všichni oslavíme velkolepou školní akademií v květnu 2020. Krásný dárek už naše škola dostala, a to moderní multifunkční jazykovou učebnu, která je chloubou naší školy. Přejeme všem žákům, pedagogům, zaměstnancům školy, ale také rodičům – hodně štěstí a úspěchů v životě pracovním i osobním, ať je tento školní rok pro všechny rokem šťastným a úspěšným.

                                                                                                                                                       Mgr. Ivana Kobzová, ředitelka školy