V úterý 17. září si žáci naší školy vyzkoušeli základy pálkovacích her, mezi které patří softball a baseball. Opavský trenér SK HIT Opava, Martin Poledna, naše žáky seznámil se základními taji těchto sportů. Vysvětlil jim, jak si vybrat správnou pálku a jak vypadá rukavice, jaký je rozdíl mezi softballem baseballem. Nadšení bylo veliké, kdo by si rád nevyzkoušel odpaly a běh na metu. Mimo tyto dovednosti si děti vyzkoušely, jak se chytá do rukavice po zemi i z „luftu“, teď už také vědí, co je homerun, domácí meta a jiné pojmy. Všichni si nakonec zahráli základní hru pro nejmenší Bee-Ball a zkusili si odpal ze stativu. Kdo by měl zájem hrát tento sport, může si vyzkoušet trénink v Opavě, informace najdete na www.hitopava.cz, rádi vám vše vysvětlí a přijmou vás mezi sebe.