Naše škola je dlouhodobě zapojena do recyklačního programu „Recyklohraní“, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií, použitých drobných elektrozařízení, baterií a tonerů. Letos jsme nasbírali 376 kg baterií a elektrozařízení.

Pořadí tříd ve sběru elektrozařízení a baterií:

  1. místo – 6. třída (166,523 kg/10,41 kg na žáka)
  2. místo – 1. třída (50,959 kg/4,25kg na žáka)
  3. místo – 3. třída (56,654 kg/3,33 kg na žáka)

Další sběrovou aktivitou naší školy je sběr víček, kterým podporujeme nemocnou Emu z Bolatic. Rodina prodejem víček financuje náročnou rehabilitaci postižené holčičky a je naší škole za víčka velice vděčná. Celkem jsme letos nasbírali 235 kg víček.

Pořadí tříd ve sběru víček:

  1. místo – 2. třída (22,309 kg/3,19 kg na žáka)
  2. místo – 3. třída (53,904 kg/3,17 kg na žáka)
  3. místo – 1. třída (33,509 kg/2,79 kg na žáka)

 

Sbíráme PAPÍR. Sběrem, který se koná 2x ročně, získá vítězná třída peníze do svého třídního fondu. Za letošní školní rok jsme nasbírali 6 998 kg papíru.

Pořadí tříd ve sběru papíru:

  1. místo – 6. třída (2 236,5kg/139,8 kg na žáka)
  2. místo – 5. třída (1326 kg/66,3 kg na žáka)
  3. místo – 9. třída (947,5 kg/55,7kg na žáka)

Děkujeme žákům a jejich rodinám, a velice si vážíme společného úsilí ve sběrech.

 

Ing. Hana Nováková

koordinátorka Ekoškoly