Ve středu 28. 6. 2023 proběhla dlouho očekávaná akce s názvem „Noc v družině“, která byla stejně jako jindy plná pohody a zábavy. Vychovatelky školní družiny připravily pro děti pestrý program. Vše začalo v 18:00 hodin na terase naší školy, kde jsme se seznámili s večerním programem, udělali si společné fotky a začali s akcí. Dívky z deváté třídy přichystaly hry a večerní stezku odvahy. Vychovatelky a ostatní děvčata školní družiny přichystala vše potřebné k ohništi a vytvořily na terase školy relaxační zóny, kde si děti mohly hrát a odpočinout si. Po relaxaci a posezení u ohně následovala oblíbená pizza, která nám všem chutnala. Po syté večeři jsme se věnovali večerní hygieně a poté jsme si pustili pohádku na dobrou noc. Někteří odvážlivci si mohli projít i stezku odvahy. Ráno v půl sedmé se děti probudily a vyskočily ze svých spacáků, aby si užily ranní rozcvičku. Po úklidu a svačince se všechny děti vrátily do svých tříd. Středeční noc byla pro všechny velmi zábavná a všechny děti si ji užily.

Rádi bychom vyjádřili velké poděkování žákyním 9. třídy – Lillian van der Laan, Elišce Vaníčkové, Karolíně Halfarové a Elišce Halfarové a také skvělým dětem ze školní družiny! 🙂

Za školní družinu Ester Medková, DiS.