Letní prázdniny skončily a děti se ve čtvrtek 1. září vrátily do školních lavic. Velká událost to už tradičně byla pro prvňáčky a jejich rodiče i další příbuzné. Naše škola každý rok usiluje o to, aby se žáci po prázdninách ve své škole cítili příjemně. Do velkých stavebních úprav a oprav jsme se letos o prázdninách nepouštěli, ale podobně jako každý rok jsme se věnovali běžné údržbě a menším opravám a výmalbám, a to tam, kde to bylo nejvíce potřeba. Každopádně škola se na své žáky těší a je připravena nejlépe, jak to jen šlo.       
            Novopečeným prvňáčkům přejeme nové objevy a zážitky, obohacující zkušenosti a také samozřejmě samé jedničky. Ve škole se děti nenaučí jen číst, psát a počítat, ale se svými vrstevníky navazují školní přátelství a kamarádství, která mnohdy přetrvávají
po celý život. No a naši deváťáci vstupují do ročníku, kdy studium na naší škole ukončí a z dětí se pomalu začnou stávat skuteční dospělí lidé. Budoucím absolventům přejeme především šťastný a správný výběr střední školy. A jedno veliké přání máme všichni zajisté společné… Budeme věřit a doufat v kompletní školní rok bez dalších epidemiologických opatření a omezení školních i mimoškolních aktivit. Děti pomalu usedají do lavic, učitelé
za katedry, nový školní rok začíná…                         

Přeji všem – žákům, učitelům, zaměstnancům školy i rodičům – krásný a především úspěšný školní rok 2022/2023. Ať je tento školní rok pro všechny rokem šťastným.

                                                                                                                                                 Mgr. Ivana Kobzová, ředitelka školy