Abaku je metoda, jak aritmetické schopnosti rozvíjet formou hry. Ze znaků čísel se žáci nejprve učí skládat příklady na sčítání a odčítání, později začnou používat malou a velkou násobilku a následně mocniny a odmocniny. V abaku je příklad složen pouze z čísel a operace mezi nimi nejsou zobrazeny.

Naše škola disponuje kompletním vybavením pro podporu výuky této metody (deskové hry, hrací kostky, hrací karty, přístupové údaje pro online hru) a někteří žáci naší školy mají s touto metodou již značné zkušenosti.

V úterý 26. 4. 2022 se mohli zdokonalit v abaku aktivitách žáci 2. – 5. třídy. Naši školu navštívil mentor abaku, Mgr. Jakub Romba, který nám ukázal, jak s abaku pomůckami pracovat a jejich další využití ve výuce. Každá třída řešila abakové řady, abakusměrku, žáci pracovali ve skupinách s kartami a kostkami. Hra abaku má i svou online podobu, kterou si v aplikaci abakulab vyzkoušeli žáci 4 a 5. třídy. Přístup do aplikace mohou žáci využívat nejen ve škole ve výuce, ale kdykoliv doma, mohou hrát sami, ale také se spolužáky.

Děti mají abaku rády, protože to zdánlivě není matika, ale jen hra. Ve skutečnosti je ale abaku dril, který naučí vaše dítě počítat.

Mgr. Kateřina Hrubá