Jak slavili Velikonoce naše babičky a dědečkové?

Na Velikonoce se připravovali již celý týden před Velikonocemi. Naši předci dodržovali různé tradice a zvyky, které my už nyní nedodržujeme. Každý den v týdnu před Velikonocemi měli lidé pojmenovaný a dodržovali nějaký zvyk, který se k němu vztahoval. I my jsme si s dětmi některé zvyky ve školce zkusili. Začali jsme barevným týdnem, kdy se děti oblékly do dané barvičky, malovaly vajíčka různými technikami, vyzdobily školku, seznámily se s tradicemi a symboly Velikonoc. Děkujeme panu Buchtovi za krásného dřevěného zajíčka, kterého si děti vymalovaly a odnesly domů spolu se sladkou odměnou.

Radka Malchárková