V pátek po Vánocích 7. ledna 2022 poměřilo své síly 22 žáků školní družiny v soutěži s názvem „Pexesiáda“. V náročné soutěži si žáci procvičili nejen svou paměť – ale i schopnost soustředit se. Při hře bylo nutné zapamatovat si obrázky – a především také místo, na kterém se nachází. Potom už byl úkol zcela jasný – získat co nejvíce stejných obrázkových dvojic. Počet získaných dvojic se poté zapisoval.

Vítězové si odnesli diplom a sladkou odměnu. První místo v I. kategorii získal Mikuláš Mokráš z 2. třídy a ve II. kategorii si první místo vybojoval Tomáš Komárek ze 4. třídy.

Všem soutěžícím děkujeme za účast a vítězům blahopřejeme! 🙂

Ester Medková, DiS.