Poslední páteční říjnové odpoledne jsme si zpestřili loutkovým divadlem. S návštěvou z Loutkového divadla v Opavě jsme si povídali o různých pověstech, hráli jsme divadlo o hastrmanech a bludičkách. Viděli jsme vlastnoručně vyrobené dřevěné loutky, se kterými jsme si mohli hrát. Poté jsme měli za úkol vymyslet pověst, kterou jsme před ostatními prezentovali. Loutkové divadlo se nám všem moc líbilo!

Za školní družinu Ester Medková, DiS. a Martina Paciorková, 5. třída