Svět techniky v oblasti Dolních Vítkovic nabízí různé druhy vzdělávacích programů. Je vybudován po vzoru evropských science – learningových center, v nichž je možné realizovat vzdělávací aktivity doplňující školní výuku. Žáci 1. třídy získali v programu „Kouzelný oxid“ informace o oxidu uhličitém a tyto znalosti podpořili realizací jednoduchých pokusů a experimentů, ve kterých se oxid uhličitý stal naším pomocníkem. Oxid uhličitý vyráběli reakcí jedlé sody s octem, ověřovali si, že plamen svíčky v oxidu zhasíná, že lektorka mluví úplně jiným hlasem, když se ho nadechne a také v něm viděli „tančit“ rozinky. Žáci si mohli vyzkoušet vyrobit sopky chrlící barevnou lávu či samonafukující se balónky. Žáci 3. třídy se zábavnou formou snažili přijít na to, jak věci kolem nás fungují a proč tak fungují. Stali se vědci, reportéry a kameramany a vyzkoušeli si natočit zábavnou reportáž. Program pro 4. třídu se nazýval Neživá voda. V chemické laboratoři jsme se nejdříve seznámili s molekulou vody a jejím vzorcem. Po laboratoři byly jednotlivé atomy schovány a my jsme je museli najít, spojit a hotový model molekuly odevzdat. Pak jsme si vzorec zapsali do deníku, který jsme dostali, rozdali jsme si pláště a ochranné brýle a začali s pokusy. Jako první jsme vodu zahřáli v kádince až na bod varu a pak jsme ji přiklopili Petriho miskou. Pozorovali jsme, jak se voda na misce sráží. Pak jsme tvořili chladící zařízení a nechali vodu v uzavíratelném pytlíku zmrznout. Poslední pokus pak byla sublimace za pomoci suchého ledu. Po přidání jaru se nám tvořily krásné bubliny. Všechny pokusy jsme si pečlivě zapsali a už zase o něco více rozumíme vlastnostem vody. Program určený žákům 5. třídy byl zaměřený na práci s mapou, určování světových stran a na orientaci v přírodě. Žáci pracovali ve skupinkách, pracovali s mapou, modely vrstevnic, tabletem, soutěžili mezi sebou. Určovali světové strany a podle nich se orientovali na zmenšené mapě Ostravy. Programy byly pro nás přínosné a návštěva rozsáhlých prostor Světa techniky nás velmi bavila.

Mgr. Kateřina Hrubá