V naší škole se za obvyklých podmínek, kdy chodíme do školy prezenčně, konají různé akce, které pořádají starší žáci pro mladší děti. Patří mezi ně Halloween, Mikulášská nadílka a sportovní či branný den. Tento rok proběhl z většiny v distančním režimu, takže jsme nemohli tyto akce uskutečnit. Až na jedinou, kterou byl Sportovně-branný den. Od návratu do školy se deváťáci připravovali na tuto akci. Museli si ji celou vymyslet, připravit a uskutečnit. Je to každoroční zkouška, kdy nejstarší ročník připravuje akci od začátku do konce. Pro letošní deváťáky to byla jediná příležitost, kterou chtěli zvládnout a také se jim to povedlo. Ráno proběhl nástup před školou a rozdělení do skupin, které jsou u nás už tradičně různorodé, složené z žáků napříč ročníky. Vedoucí skupin obdrželi mapku pro orientaci v terénu a tabulku pro zápis bodů, které skupina získá. Vydali se plnit klání na osmi stanovištích, na kterých je čekaly různé úkoly – na hasičském stanovišti – zásah cíle proudem vody, poskytování první pomoci, hod na cíl a další výzvy. Na každém stanovišti získávali žáci body pro svůj tým. Celou trasu okolo 3 km museli projít pěšky a splnit tyto výzvy. Deváťáci provedli i vyhodnocení a rozdali odměny a diplomy nejen vítězným týmům, ale i všem zúčastněným. Na sladkosti a nákup odměn nám přispěli sponzoři. Touto cestou chceme poděkovat rodičům za věcné ceny – paní Mirce Stuchlíkové a za finanční podporu starostovi Rohova panu Pavlu Jurčíkovi a také našemu vedení. Věříme, že se tato akce líbila!

Mgr. Petra Ratajová