Vážení rodiče, milí žáci a žákyně, vážení pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci, vážení přátelé a podporovatelé naší školy – rok se s rokem sešel a opět je tady čas hodnocení, bilancování a snad i vzpomínání na vše, co nás během školního roku potkalo. A musíme upřímně říci, že letošní rok byl z pohledu naší školy velmi zvláštní… Až by se chtělo říci slovy klasika „…letošní rok zdá se býti poněkud nešťastným…“. Celý školní rok 2020/2021 byl poznamenaný pandemií COVIDU 19, jeho několika vlnami, které výrazným způsobem ovlivnily chod nejen naší školy – ale celého českého školství. V době uzavření školy a nemožnosti prezenční výuky jsme pokračovali v distanční výuce – a to přes aplikaci MS Teams. Zaměřovali jsme se na hlavní předměty, ale nemohli jsme samozřejmě vynechat ani ty další, a proto se vyučující snažili o jejich maximální zatraktivnění. V neposlední řadě nesmíme zapomenout na velmi důležitou přípravu našich deváťáků na přijímací zkoušky. Velkým přínosem roku s distanční výukou je významný pokrok učitelů a většiny žáků ve využívání informačních technologií. Proces digitalizace byl tak či tak nevyhnutelný, díky pandemii se však vše událo až nečekaně rychle. Je třeba pochválit učitele i žáky za to, co vše za tak krátkou dobu zvládli a o jak moc se posunuli ve svých dovednostech. Ovšem… Ani sebelepší technika nikdy nemůže plnohodnotně nahradit osobní lidský kontakt, emoce, neumožňuje prožitkovou pedagogiku ani skupinové aktivity, hry, soutěže a především každodenní školní potkávání se se spolužáky a učiteli. Ukázalo se, že uzavření škol znamenalo obrovskou psychickou zátěž pro učitele, rodiče i samotné žáky, kterým se po škole, kamarádech a vyučujících během koronakrize velmi stýskalo. Otevření škol je vlastně takovým malým zázrakem, přáním, které se nám všem splnilo. Nicméně po návratu do „normálu“ se učitelé i žáci shodli, že „ONLINE výuky“ již bylo opravdu dost. Návrat jsme se snažili žákům ulehčit. Probíhaly třídnické hodiny, které byly zaměřeny především na znovuobnovení vztahů mezi žáky a dalších sociálních návyků. Kromě výuky a uzavírání známek každá třída absolvovala také jednodenní výlet. Žáci tak mohli přijít na zcela jiné myšlenky a posílit své třídní kolektivy. Právě začínají prázdniny a my všichni si zajisté přejeme, aby od září již bylo vše opravdu normální. Byl to pro nás všechny zřejmě nejnáročnější rok v našich životech. Můžeme si ovšem všichni říci, že jsme ho zvládli se ctí.

Děkujeme všem žákům, rodičům a pedagogům za skvěle odvedenou práci a pevně věříme, že nadcházející školní rok bude úspěšný. Ať se vám ve všem daří, ať jste všichni zdraví a šťastní. Příjemné letní dny a pohodové prázdniny přeje vedení ZŠ a MŠ Sudice