Dne 8.10.2020 se děti zúčastnily druhého programu v rámci primární prevence programu Jak jel Zdravík do ZOO. Cílem tohoto programu bylo naučit děti rozeznat exotická zvířata a seznámit je čím se živí. Hlavním hrdinou programu je papoušek Ara Arakanga, který provázel děti celou zoologickou zahradou. Lektorka, která vyprávěla pohádku, pomáhala vytvářet pozitivní vztah ke zvířátkům a přírodě. Děti poznávaly rozdíl ve stravování zvířat (býložravci, masožravci, všežravci) a lidí. Vyprávěli si, jak se chovat v přírodě, jak být ohleduplní k sobě ke kamarádům, zvířátkům a přírodě. Děti byly zapojeny do různých pohybových aktivit. Na závěr dostaly diplom a omalovánky, zvířátkové pexeso. Společně jsme prožili krásné dopoledne.

Radka Malchárková