Školní rok 2019/2020 byl vskutku velmi zvláštním… Pro žáky, učitele, rodiče… Především tedy II. pololetí školního roku 2019/2020 proběhlo poněkud nestandardně, a to především z důvodu – „MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ“, kdy byly Z ROZHODNUTÍ VLÁDY ČR od 11. 3. 2020 uzavřeny základní, střední a vysoké školy. Nejprve fungovala výuka (zadávání úkolů) pro žáky prostřednictvím emailů. Postupem času pak většina učitelů přešla na zcela nový a nutno podotknout zajímavý způsob výuky – na online vyučování, které naše škola poskytovala žákům přes aplikaci „Microsoft Teams“. Online vyučování se těšilo velkému zájmu dětí, pro které to byla také zajímavá zkušenost. Výuka přes „Microsoft Teams“ byla pro žáky od páté do deváté třídy příjemným zpestřením. Žáci totiž byli v komunikaci s učiteli i se svými kamarády. Od 12. 5. 2020 se pak do školy vrátili někteří žáci 9. třídy. Jednalo se převážně o žáky, kteří skládali v červnu přijímací zkoušky na střední školy (maturitní obory). 25. května pak deváťáky následovali mnozí žáci prvního stupně. Žáci druhého stupně (6., 7., 8. třída) se v omezené míře mohli do lavic vrátit 8. června.

VELKÉ PODĚKOVÁNÍ patří zejména všem rodičům, kteří v těchto nelehkých časech dohlíželi na domácí vzdělávání svých dětí a byli jim obrovskou oporou. Slova díků patří také všem poctivým a pilným žákům, kteří vzorně pracovali a svědomitě plnili své úkoly. V neposlední řadě je na místě poděkovat také celému pedagogickému sboru. Přes všechny problémy spojené s pandemií jsme si zajisté všichni uvědomili jedno… Spojení žák – rodič – učitel je v dnešní době velmi důležité. Jedno poučení tedy máme – SPOLEČNĚ TO VŽDYCKY ZVLÁDNEME! A co se týče vydávání vysvědčení? Žáci prvního stupně ho obdrží v pondělí 29. června, žáci druhého stupně o den později, tedy 30. června. Přejeme všem dětem, jejich rodičům a učitelům, aby si užili krásné prázdniny, pohodové dny volna a načerpali spoustu nových sil. Přejeme všem hezké léto bez starostí.

vedení ZŠ a MŠ Sudice