Ve středu 17. 6. jsme se na fotbalovém hřišti rozloučili s našimi předškoláky, kteří půjdou po prázdninách do ZŠ. Rodiče měli možnost se pasování aktivně účastnit. Na fotbalovém hřišti se děti objevily jako piráti, na velké pirátské lodi. Piráti zajali své zajatce (rodiče, sourozence), které svázali a nakrmili je pudinkem. Po posilnění nesladkým pudinkem si piráti se svými zajatci postavili plavidlo, aby měli na čem odvést nalezený poklad. Následoval útěk zajatců (slalom). Posledním úkolem bylo vyplnit pirátskou křížovku a najít poklad. Po splnění všech dovedností byly děti pasovány na „školáky“, které provedl kapitán pirátů. Děti dostaly na památku triko, medaili, malou pirátskou krabičku, pamětní list, pirátský rozvrh hodin a složku na výkresy. Přejeme všem našim „školáčkům“ úspěšný start ve škole.

Děkujeme rodičům a dětem za pěkné dárky a společně strávené odpoledne.