Vyhledávaní
 • Vyberte datum od-do

Načítám Akce

« All Akce

Informace k provozu základní školy od 1. 9. 2021 a k testování žáků

Srpen 29 @ 8:00 - Září 30 @ 17:00

 

 • vstup do prostor školy bude umožněn pouze osobám s respirátorem či chirurgickou rouškou (prosíme rodiče, aby do prostor školy vstupovali jen v nezbytně nutných případech),
 • každá osoba vstupující do prostor školy je povinna vydezinfikovat si před vstupem ruce,
 • ve společných prostorách školy (chodby, jídelna, šatny apod.) a o přestávkách platí povinnost nosit ochranu dýchacích cest (žáci do 15 let věku zdravotnickou obličejovou masku, žáci nad 15 let a zaměstnanci školy respirátor),
 • během výuky nemusí žáci a učitelé ochranu úst a nosu používat.

Testování žáků

 • testování žáků antigenními testy typu Genrui proběhne první vyučovací hodinu 1. 9., 6. 9. a 9. 9. 2021 v kmenových třídách pod dozorem pedagogického pracovníka, podle pokynů MŠMT a za dodržení hygienických pravidel. Video návod k testování zde.

Testovat se nemusí žáci

 • očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování),
 • po prodělaném onemocnění COVID-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19),
 • u kterých proběhlo testování v odběrovém místě a negativní výsledek testu předloží třídnímu učiteli. Test nahrazuje pouze ty termíny testování ve škole, při kterých je výsledek testu stále platný (tedy 7 dní od PCR a 3 dny od antigenního testu).

Závěrečné informace

 • v případě pozitivního testu žáka za nepřítomnosti zákonného zástupce bude žák umístěn pod dohledem pracovníka školy do izolační místnosti, zákonný zástupce bude školou neprodleně informován a je povinen si dítě vyzvednout v co nejkratší možné době a informovat o situaci praktického lékaře dítěte,
 • výsledek následného PCR testu je zákonný zástupce povinen neprodleně sdělit třídnímu učiteli nebo vedení školy, dodržovat aktuální pravidla vydané MŠMT, krajskou hygienickou stanicí či jiným orgánem veřejného zdraví.
 • Zároveň rodičům doporučujeme, aby neposílali své dítě do školy v případě, že bude vykazovat známky nachlazení či jiného běžného sezónního onemocnění. Děkujeme.

Podrobnosti

Zahájení:
Srpen 29 @ 8:00
Ukončení:
Září 30 @ 17:00
Rubrika Akce: