Zkus to zdravě IV

Dne 1. prosince nás navštívila lektorka s posledním programem JAK ZDRAVÍK S JEDLÍKEM UZDRAVILI BETYNKU, který je zaměřený na poruchy příjmu potravy u dětí mladšího školního věku. V tomto období se vyznačují především strachem z případné bolesti břicha, z dušení při polykání sousta, pocitu na zvracení aj. Cílem je poukázat na tuto problematiku, přimět děti k pozornosti a zájmu o sebe i své okolí. Připomenout základy zdravého stravování, pravidelnost jídla a pohybu. Základním předpokladem v předcházení těchto poruch je včasná prevence. V praktické části si děti zábavnou formou vše vyzkoušely. Na konci programu děti dostaly diplom, omalovánku a mléčný výrobek.

Radka Malchárková

Skip to content