Terénní workshop v Sudicích aneb… Sudice v proměnách času

   Sudice – malebná obec u polských hranic s bohatou historií, kterou můžeme krásně použít k výuce a poznání regionálních dějin, které mají v dějepise a historii také své důležité postavení. Ve středu dne 2. října 2019 uspořádala naše škola ve spolupráci s Muzeem Hlučínska terénní workshop, resp. projektovou výuku, která byla právě zaměřená na poznávání regionálních dějin, konkrétně dějin naší obce Sudice, protože Sudice jsou tak trošku malou a názornou učebnicí dějepisu. V roce 1920 byly připojeny k Československu a v roce 1945 se staly první osvobozenou obcí v „Ostravské operaci“. Tyto i jiné informace o historii obce Sudice se naši žáci 9. třídy na tomto workshopu dozvěděli. Během této akce žáci plnili nejrůznější úkoly na čtyřech stanovištích – TANK, HŘBITOV, POMNÍK PADLÝM, NÁMĚSTÍ. Například u tanku měli žáci zadány úkoly – „vyfoť tank, proč je zde umístěn, co má symbolizovat…“ Ke konci každé aktivity žáci vyplnili pracovní list a poté jsme si sdělili důležité informace k danému tématu. Ze všeho nejvíce naše žáky bavila aktivita na náměstí, kde měli za úkol najít podle dobové fotografie současné místo v Sudicích. Naši žáci se projevili jako zdatní historici, kteří se nebáli požádat na ulici o malou pomoc i starší pamětníky. Po aktivitách jsme se přesunuli do školy, kde se naším útočištěm a základnou stala nová multifunkční učebna. Zde jsme si všechny své nově získané poznatky ještě jednou zopakovali, utřídili a celou projektovou výuku zhodnotili. Za sebe i za žáky mohu konstatovat – výborné. Tímto srdečně děkuji za naprosto skvělou spolupráci panu PhDr. Jiřímu Neminářovi z Muzeum Hlučínska, který nám poskytl obrovské množství fotografií „starých“ Sudic a obohatil nás všechny svým odborným výkladem. Velké poděkování patří také paní učitelce Mgr. Petře Ratajové, která celou akci nafotila a pomáhala při její organizaci. Pracovní list k této projektové výuce i některé fotografie budou součástí almanachu, který se připravuje k 45. výročí naší školy. Máme krásnou školu v malebné obci, o jejíž historii již víme mnohé.

Mgr. Michal Kunický