Návštěva kostela

V pondělí 11. ledna jsme se vydali spolu s p. učitelkou náboženství Mgr. Pavlou Němcovou do kostela sv. Jana Křtitele v Sudicích. Podívali jsme se do sakristie, v níž jsou uchovávána bohoslužebná roucha kněze, ministrantů a také předměty užívané při bohoslužbě. Děti shlédly, jak vypadá kadidlo. A jeho využití? Stačí několik kousků kvalitní pryskyřice, žhavé uhlíky, kadidelnice a příjemná vůně je na světě. Nezapomněli jsme se také zastavit u krásných jesliček, kde jsme si ukázali Ježíška, Marii s Josefem, Pastýře se zvířátky, Anděla, Kometu, Tři krále s vzácnými dary zlato, kadidlo a myrhu. Poslední a ta nejnáročnější cesta byla po točitých schodech na kruchtu k varhanám, kde se děti podívaly z výšky na celý prostor kostela. Společně jsme si s doprovodem varhan zazpívali písničky. Děti usměvavé a plné zážitků odcházely z kostela zpátky do školky, kde jsme si ještě dlouho povídaly o tom, co jsme dopoledne zažily. Děkujme farnosti a p. Němcové za nevšední zážitek.

Radka Malchárková

Skip to content