SE SOKOLEM DO ŽIVOTA ANEB SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY, CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY

   Již třetím rokem se naše školka zapojila do celoročního projektu, který je určený pro děti v mateřských školách. V jeho rámci děti plní nejrůznější pohybové aktivity, rozvíjí své poznání a čekají je i některé netradiční aktivity. Všechny úkoly jsou rozděleny do pěti oblastí: přirozená cvičení, obratnost, dovednosti s míčem, rozvíjení poznání, netradiční činnosti. Projekt je rozdělený do 3 kategorii, které respektují specifika jednotlivých věkových kategorií. Tyto oblasti mají za cíl rozvíjet u dětí základní pohyb. Díky činnostem děti zjišťují, jak pracovat se svým tělem, jak koordinovat pohyby, zároveň zvyšují svoji tělesnou zdatnost a rozvíjejí svou samostatnost. V projektu jsou zařazené i netradiční aktivity, které jsou spojeny s ročními obdobími. Děti tak poznávají, co se dá zažít v zimě nebo na podzim. Tyto činnosti dávají příležitost zapojit do projektu jak rodiče, tak i sourozence.


Radka Malchárková

Skip to content