ČÍNA

   Poslední dny měsíce října byly pro děti ze školní družiny velice zajímavé, jelikož byly ve znamení projektu „Křížem krážem po celém světě“. Společně jsme se „vydali“ po stopách nejlidnatější země světa – Číny. Prostřednictvím video ukázky jsme zavítali do hlavního města Číny – Pekingu, viděli bojový sport Kung-fu, klášter Šaolin, základní školu a tradiční zvyky. Také jsme si uvařili nudle, které jsou pro tuto zemi typické. Děti si zkusily napsat své jméno čínskými znaky a vybarvily si draka, který je maskotem země. Na konci týdne jsme vytvořili plakát se symboly a byli jsme seznámeni se všemi poznatky. Pro tuto zemi jsme zvolili oranžovou barvu jako smíchání červené a žluté, které se objevují na vlajce.

A příště nás čeká Indie, což je země neuvěřitelných zážitků.

Monika Fojtíková

Skip to content