BROUČKŮV PRŮVOD

     Projít se s rozsvíceným lampiónem, poslechnout si dětské písničky z místního rozhlasu a společně s rodiči plnit úkoly. To vše a daleko víc prožily  děti  na  akci  Broučkův  průvod, které si Mateřská škola připravila  společně  s  dobrovolnými  hasiči  a sdružením  STROM  v  pátek  8. listopadu 2019. Akce byla zahájena rozdáním map a svítícího náramku u mateřské školy v 17:15 hodin. Podle mapy jsme procházeli Sudicemi a na stanovištích plnili netradiční úkoly. Závěrečnou tečkou akce bylo bohaté občerstvení a vynikající koláče od našich šikovných maminek v Hasičské zbrojnici.

Děkuji všem, kteří se na chystání Broučkova průvodu podíleli.

Radka Malchárková