Vyhledávaní
  • Vyberte datum od-do

Informace k stravování ve školní jídelně od 20. 10. 2021

Strávníci, kteří jsou od 20. 10. 2021 v karanténě nebo zůstávají doma na distanční výuce, mají od středy 20. 10. 2021 obědy automaticky odhlášené.

Pokud bude mít někdo zájem o obědy od čtvrtku 21. 10. 2021 musí si stravu přihlásit telefonicky, elektronicky nebo osobně u vedoucí školní jídelny (775 574 723).

Obědy lze vydávat do přinesených jídlonosičů v době od 12.00 hod. – 12.15 hod.

Pro výdej použijte zadní vchod.

Při vyzvedávání obědů do jídlonosičů je jídlo možné vydat jen osobě, které nebyla nařízena karanténa.

Pekárková Vladimíra, vedoucí školní jídelny