Záložka do knihy spojuje školy

I v letošním školním roce 2020/21 jsme se zapojili do projektu Slovenské pedagogické knihovny v Bratislavě a Knihovny Jiřího Mahena v Brně. Letošní téma – RADOST ZE ČTENÍ UKRYTÁ VE VERŠÍCH BÁSNÍ NEBO V PRÓZE. Jde o navázání kontaktu s určenou slovenskou školou a podporou čtenářství prostřednictvím záložek do knih. Letos vyráběli záložky žáci 1.stupně. Jen s dodržením termínu, konec října, jsme měli trochu problém. Naštěstí knihovny prodloužily termín do 15.12.2020 a záložky jsme stihli vyrobit. Balíček pro Základní školu Jasenice i s informačními materiály, které poskytl pan starosta, jsme stihli včas odeslat.

Děkujeme všem dětem a vyučujícím z obou škol, kteří se do projektu zapojili.

Mgr.Jaroslava Ratajová

Skip to content