Výsledky voleb do školské rady

   Ve dnech 21. – 24. 9.2020 proběhly volby do školské rady za zákonné zástupce žáků.

Po sečtení všech platných hlasů byli do školské rady zvoleni:

s počtem hlasů 60 p. Veronika Stříbná (Třebom)

s počtem hlasů 52 Bc. Zdeněk Hrušťák (Sudice)

s počtem hlasů 34 p. Anna Komárková (Rohov)

Děkuji všem hlasujícím zákonným zástupcům za odevzdané hlasy a rovněž všem přihlášeným kandidátům, jejichž ochoty spolupracovat se školou si upřímně vážím.

Složení školské rady na roky 2020 – 2023 je následující:

za zřizovatele byli jmenováni:        p. Eva Jurečková, p. Iveta Kryštofová, p. David Vaníček

za zákonné zástupce byli zvoleni: Bc. Zdeněk Hrušťák, p. Anna Komárková, p. Veronika Stříbná

za pedagogy byli zvoleni:                Mgr. Lenka Běláková, Mgr. Veronika Chovancová, Mgr. Hana van der Laan

Školské radě přeji úspěšné funkční období a hodně zdaru v jejich práci.

V Sudicích dne 29. 9. 2020 Mgr. Ivana Kobzová, ředitelka školy   

Skip to content