Evropský den jazyků

     Od roku 2001 si  v Evropě připomínáme Den jazyků, který připadá na 26.9.  Tento den si zpestřujeme různými aktivitami v cizích jazycích.  I my jsme si ve škole, o den dříve – 25.9., užili aktivity ve třídách (nižší stupeň). Prostřednictvím našich dvojjazyčných žáků, jsme si vyslechli typickou českou básničku „Polámal se mraveneček“ ve více jazycích (na obou stupních). A kdo to jsou dvojjazyčné děti? Tyto děti jsou od narození obklopeny dvěma (či více) jazyky.  Pochopení této skutečnosti nás může vést k citlivosti k menšinovým jazykům a také nás může motivovat k učení se dalších jazyků. Věřím, že si všechny děti užily toto představení! I vy si ho můžete prohlédnout on-line a navštívit galerii fotek na webové stránce naší školy.
    Pro představu o záměru, cituji ze stránky EDJ – „Rada Evropy dělá v celé Evropě maximum pro to, aby se 800 milionů Evropanů, kteří žijí v jejích 47 členských státech, více učilo cizí jazyky v jakémkoli věku, a to jak ve škole, tak i mimo ni. Rada Evropy je přesvědčena o tom, že jazyková rozmanitost je nástrojem pro dosažení většího mezikulturního porozumění a zároveň důležitou součástí bohatého kulturního dědictví našeho kontinentu, a proto v celé Evropě propaguje plurilingvismus“. (vícejazyčnost – pozn. autora).

Jazykům zdar!
Mgr. Petra Ratajová

Skip to content