RECITAČNÍ SOUTĚŽ V KRAVAŘÍCH

V pondělí 17. února se vydala výprava recitátorů ze Sudic bojovat o pozornost do okrskového kola recitační soutěže Dětská scéna, které se konalo v Rytířském sále zámku v Kravařích. Úkol byl jasný: především zaujmout a pobavit posluchače a nejlépe postoupit.

První dva úkoly splnili všichni. Posluchači poslouchali a byli soustředění, někdy zazněl i smích, což je příjemné pro každého přednášejícího.

Poslední úkol-postoupit-se bohužel nepodařilo splnit ani jednomu účinkujícímu. Úspěch si zažila alespoň Hedvika Hluchníková, která dostala ocenění poroty v kategorii I (děti 2. a 3. třídy), ale bohužel i v této kategorii porota k postupu navrhla jiné recitátory.

Všem našim reprezentantům děkujeme za skvělé výkony, příští rok se pokusíme prorazit ledy okrskového kola znovu!!! Sudice, do toho!!! Nebojte se ničeho!!!