VÁNOČNÍ BESÍDKY

    Kouzelný předvánoční čas jsme letos prožili vánočními besídkami, které probíhaly v jednotlivých třídách na nižším stupni.

V 1. třídě proběhla besídka v úterý 10. prosince 2019. Děti si pro své rodiče připravily krátké vystoupení a na oplátku rodiče zajistili občerstvení pro všechny. Pak už se jen povídalo o Vánocích a zvycích, tradičních jídlech apod. Hodinka uběhla jako voda.

Ve středu 11. prosince se v podvečer sešly děti z 2. třídy společně s rodiči a prarodiči na vánoční besídce a připravily si s paní učitelkou Mgr. Petrou  Poštulkovou  krásné  vánoční písně  za  doprovodu  klavíru a  cinkání   melodických  zvonečků. Čekalo je  také  společné  posezení u vánočních dílniček, výborných koláčů a cukroví od maminek a babiček a dětmi uvařeného výborného punče. Pohodovou atmosféru si všichni užili.

11. prosince se také konalo předvánoční posezení pro rodiče s divadelním představením v podání našich šikovných třeťáků. Malí herci předvedli krátký pohádkový příběh ,,Proč nechtěl Honza princeznu za ženu“, který je z velké části rýmovaný. Výborné výkony podpořily také nádherné kostýmy účinkujících. Divadélko mělo velký úspěch. Po představení si mohli žáci i jejich rodiče dopřát čaj, kávu a něco sladkého. Třídu provonělo cukroví od maminek a předvánoční nálada byla i díky koledám, které krásně dobarvovaly atmosféru, téměř hmatatelná.

Ve čtvrtek 12. prosince 2019 byli všichni čtvrťáci trochu nervózní. Také oni si pro své rodiče připravili vystoupení, které odstartovalo úderem 16. hodiny. Žáci před rodiče nastoupili a vánoční atmosféru navodili známou písní V. Neckáře Půlnoční. Dále pak vystoupili s povídáním, co Vánoce přinášejí a co by nemělo nikde chybět, hlavně však rodičům popřáli pohodu a klid s těmi nejbližšími. Nezapomnělo se ani na krásné vánoční písničky za doprovodu kytary a společně jsme si na závěr zazpívali vánoční koledu Vánoce, vánoce přicházejí. Třešničkou vystoupení byla hra pro děti a jejich rodiče – Kdo jsem? Po vystoupení děti svým rodičům předaly vlastnoručně napečené perníčky a vyrobená přáníčka. Vše jsme pak zakončili povídáním u bohatého vánočního pohoštění a kávy.

Dne 16. prosince 2019 se konala vánoční besídka s rodiči 5. třídy. Děti předvedly své úspěšné vystoupení, za které sklidily zasloužený potlesk a poté si rodiče i děti vychutnali vánoční atmosféru u kávy a vánočního cukroví.

Děkujeme dětem, které byly perfektní a vše výborně zvládly, rodičům za účast a pochvalu a těšíme se na další společná setkání.

Paní učitelky 1. stupně 🙂