VELETRH POVOLÁNÍ OPAVA 2019

      Ve čtvrtek 24. října 2019 se naši žáci deváté třídy zúčastnili „Veletrhu povolání Opava 2019“, akce s podtitulem – „Moravskoslezský veletrh středních škol“ a „Okresní veletrh zaměstnavatelů“. Celá akce se konala v prostorách Víceúčelové haly v Opavě, která sídlí na ulici Žižkova. Veletrh byl určen především žákům základních škol, zejména pak letošním „deváťákům“, kteří stojí před důležitou otázkou týkající se správného výběru dalšího studia a budoucího povolání. Účelem akce bylo získat přehled o možnostech studia v okrese Opava i kraji. Zastoupení měly na „VELETRHU POVOLÁNÍ OPAVA 2019“ jak státní školy, tak soukromé, učňovské obory, gymnázia i průmyslové školy. Velkou novinkou pro všechny zúčastněné bylo také obrovské zastoupení nejrůznějších firem. Během celé akce se mohli žáci informovat o uplatnitelnosti jednotlivých profesí na trhu práce. Doufáme, že tato akce pomohla všem žákům nalézt odpověď na stále se opakující otázku – „Kam na střední…?“

Mgr. Michal Kunický