PROJEKT S RODILÝMI MLUVČÍMI ANGLIČTINY S JAZYKOVOU ŠKOLOU HELLO – HALLOWEEN

      Už podruhé se setkávají  žáci  vyššího stupně s lektory  jazykové školy  Hello Opava. Ve  dvou dnech v listopadu měli žáci možnost prožít s těmito lektory několik hodin. Společně s učitelkou angličtiny vymýšlejí různá témata a aktivity. Letos máme téma Halloween a Christmas. Dne 31. 10. probíhá  téměř  ve  všech  anglicky  mluvících  zemích  mystická  oslava  Halloweenu.  Původem  je  to  irský  svátek  pocházející z pohanské keltské tradice. Tento večer je zasvěcen předkům a jejich uctívání a jako ochrana před zlými duchy je třeba si obléct různé masky a obleky. Probrali jsme nastávající Halloween, který se chystal ve škole, nakreslili jsme masky a sdělili si navzájem, co si oblékneme a proč. Během hodin probíhá i konverzace nad aktivitami a také se probírají různé zajímavosti ze zemí původu rodilých mluvčích. Je to pěkná příležitost dozvědět se, jak žijí lidé v Indii, Austrálii, Turecku i Německu, ze kterých přinášejí lektoři své poznatky a zkušenosti. Na našem posledním setkání jsme si zkusili, jak se oblékají ženy a dívky do sárí, jak se stoluje a co se jí v Indii. Zkusili jsme tanec Baghra a tradiční kreslení Rangoli.

Těšíme se na další setkání v prosinci!

Mgr. Petra Ratajová a děti