PROJEKTOVÝ DEN V ZOOLOGICKÉ ZAHRADĚ OSTRAVA

    24. září jela školní družina do Zoologické zahrady v Ostravě. Projekt byl zaměřený na poznávání zvířat v zoologické zahradě. S kolegyněmi jsme zvolily dva výukové programy. První výukový program „Africká zvířata“ byl určený pro menší děti, konkrétně pro naše žáky 1. a 2. třídy. Druhý výukový program s názvem „Sloni“ jsme připravili pro starší děti – tedy pro 3., 4., 5. a 6. třídu. Na začátku jsme si všichni ujasnili pravidla a vytyčili směr procházky zoologickou zahradou. Poté jsme se rozdělili do skupin a šli na přednášku. Ve výukových programech byla pro děti přichystána živá zvířátka, pracovní listy „Slonů“ a „Afrických zvířat“, ukázky různých zvířecích rekvizit, výukových karet Afriky, obratel žirafy, kly slonů, hnízda hliněných ptáků. Některé děti si informace zapisovaly a poté dostaly prostor pro různé dotazy a otázky. Kolegyně ze zoologické zahrady rády otázky zodpověděly. Po přednášce a ukázkách živých zvířat následovala procházka zoologickou zahradou, kde děti měly za úkol poznat všechna zvířata a něco málo o nich také povědět.Ve škole děti kreslily zvíře, které je v zoologické zahradě nejvíce zaujalo.

Projektový den mimo školu se vydařil a dětem i pedagogickým pracovníkům se velice líbil. A pokud nám to čas dovolí, do zoologické zahrady ještě jednou zavítáme. Tentokrát na ohrožená zvířata a šelmy v zoo.

Ester Medková, DiS.